Tiếng Việt English

BÌNH TÍCH ÁP VAREM-ITALIA

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM


  Bình tích áp Varem

  - Kiểu bình: Kiểu đứng hoặc nằm ngang

  - Thể tích: (5-2000)Lít

  - Chiều cao: (332-2241)mm

  - Đường kính: (160-1280)

  - Áp lực: (10-25)bar

  - Nhiệt độ: (-10-100)0C

  - Vật liệu màng: EPDM

  - Vật liệu vỏ: Thép hoặc Inox
   

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S2H20361 (20L-10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S2H20361 (20L-10BAR)

  Bình tích áp Varem 20L- 10bar 
  Code: 
  S2H20361CS0BP000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 


  -Dung tích: 20 lít

  -Áp lực max: 10bar

  -Kích thước (HxD): 497x274

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN25

  -Vật liệu màng: EPDM 

  -Kiểu: Ngang

   
  Ứng dụng

   
  -Dùng để duy trì áp lực nước trong hệ thống cấp nước chung cư, nhà cao tầng, hộ gia đình, trong các nhà máy, sản xuất công nghiệp…

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S2H20361 (20L-10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S2024361 (24L-8BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S2024361 (24L-8BAR)

  Bình tích áp Varem 24L- 8bar 
  Code: 
  S2024361CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 


  -Dung tích: 24 lít

  -Áp lực max: 8bar

  -Kích thước (HxD): 347X351

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN25

  -Vật liệu màng: EPDM

   

  -Kiểu: đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S2024361 (24L-8BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM US060361 (60L-10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US060361 (60L-10BAR)

  Bình tích áp Varem 60L- 10bar 
  Code: US060361CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   
  -Dung tích: 60 lít

  -Áp lực max: 10bar

  -Kích thước (HxD): 815x379

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN25

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu: đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US060361 (60L-10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM US100361 (100L-10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US100361 (100L-10BAR)

  Bình tích áp Varem 100L- 10bar 
  Code: US100361CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 
   

   - Dung tích: 100 lít

  - Áp lực max: 10bar

  - Kích thước (HxD): 910x450

  - Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  - Cổng nối ống: DN25

  - Vật liệu màng: EPDM

  - Kiểu: Đứng


  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US100361 (100L-10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM US200461 (200L-10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US200461 (200L-10BAR)

  Bình tích áp Varem 200L- 10bar 
  Code: US200461CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 200 lít

  -Áp lực max: 10bar

  -Kích thước (HxD): 1213x554

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN40

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu: Đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US200461 (200L-10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM US300461 (300L-10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US300461 (300L-10BAR)

  Bình tích áp Varem 300L- 10bar 
  Code: US300461CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 300 lít

  -Áp lực max: 10bar

  -Kích thước (HxD): 1373x624

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN40

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu: Đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US300461 (300L-10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM US500461 (500L-10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US500461 (500L-10BAR)

  Bình tích áp Varem 500L- 10bar 
  Code: US500461CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 500 lít

  -Áp lực max: 10bar

  -Kích thước (HxD): 1460x775

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN40

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu: Đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM US500461 (500L-10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3750461 (750L-10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3750461 (750L-10BAR)

  Bình tích áp Varem 750L- 10bar 
  Code: S3750CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 750 lít

  -Áp lực max: 10bar

  -Kích thước (HxD): 1925x786

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN40

  -Vật liệu màng: EPDM

   

  -Kiểu: đứng

   

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3750461 (750L-10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3N10H61 (1000L -10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3N10H61 (1000L -10BAR)

  Bình tích áp Varem 1000L- 10bar
  Code: S3N10H61CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 1000 lít

  -Áp lực max: 10bar

  -Kích thước (HxD): 1912x933

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN50

  -Vật liệu màng: EPDM 

  -Kiểu: đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3N10H61 (1000L -10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3N15H61 (1500L -10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3N15H61 (1500L -10BAR)

  Bình tích áp Varem 1500L- 10bar
  Code: S3N15H61CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 1500 lít

  -Áp lực max: 10bar

  -Kích thước (HxD): 2083x1150

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN50

  -Vật liệu màng: EPDM 

  -Kiểu: đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3N15H61 (1500L -10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3N20H61 (2000L -10BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3N20H61 (2000L -10BAR)

  Bình tích áp Varem 2000L- 10bar 
  Code: S3N20H61CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 2000 lít

  -Áp lực max: 10bar

  -Kích thước (HxD): 2241x1280

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN50

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu: đứng


  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S3N20H61 (2000L -10BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5050361 (50L-16BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5050361 (50L-16BAR)

  Bình tích áp Varem 50L- 16bar
  Code: S5050361CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 50 lít

  -Áp lực max: 16bar

  -Kích thước (HxD): 759x379

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99OC

  -Cổng nối ống: DN25

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu lắp đặt: Đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5050361 (50L-16BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5100361 (100L-16BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5100361 (100L-16BAR)

  Bình tích áp Varem 100L- 16bar
  Code: S5100361CS000000


  Đặc tính kỹ thuật 

   -Dung tích: 100 lít

  -Áp lực max: 16bar

  -Kích thước (HxD): 915x453

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99OC

  -Cổng nối ống: DN25

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu lắp đặt: Đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5100361 (100L-16BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5200461 (200L-16BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5200461 (200L-16BAR)

  Bình tích áp Varem 200L- 16bar 
  Code: S5200461CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 200 lít

  -Áp lực max: 16bar

  -Kích thước (HxD): 1218x556

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN40

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu lắp đặt: Đứng


  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5200461 (200L-16BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5300461 (300L-16BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5300461 (300L-16BAR)

  Bình tích áp Varem 300L- 16bar 
  Code: S5300461CS000000

  Xuất xứ: Italia

   
  Đặc tính kỹ thuật 

   

  -Dung tích: 300 lít

  -Áp lực max: 16bar

  -Kích thước (HxD): 1373x626

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN40

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu lắp đặt: Đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5300461 (300L-16BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5500461 (500L-16BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5500461 (500L-16BAR)


  Bình tích áp Varem 500L- 16bar
   
  Code:S5500461CS000000

  Đặc tính kỹ thuật 

   

  - Dung tích: 500 lít

  - Áp lực max: 16bar

  - Kích thước (HxD): 1457x777

  - Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  - Cổng nối ống: DN40

  - Vật liệu màng: EPDM

  - Kiểu lắp đặt: Đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5500461 (500L-16BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5750461 (750L-16BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5750461 (750L-16BAR)

  Bình tích áp Varem 750L- 16bar 
  Code: S5750461CS000000


  Đặc tính kỹ thuật 

   -Dung tích: 750 lít

  -Áp lực max: 16bar

  -Kích thước (HxD): 1925x786

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN40

  -Vật liệu màng: EPDM 

  -Kiểu: đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5750461 (750L-16BAR)

 • BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5N10H61 (1000L-16BAR)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5N10H61 (1000L-16BAR)

  Bình tích áp Varem 1000l- 16bar  
  Code: S5N10H61CS000000

  Đặc tính kỹ thuật 

   -Dung tích: 1000 lít

  -Áp lực max: 16bar

  -Kích thước (HxD): 1912x933

  -Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC

  -Cổng nối ống: DN50

  -Vật liệu màng: EPDM

  -Kiểu: đứng

  BÌNH TÍCH ÁP VAREM S5N10H61 (1000L-16BAR)

Sản phẩm bán chạy

Sản phẩm xem nhiều

Đối tác

bơm nước venz-Thái Lan
Bơm định lượng Pulsafeeder-Mỹ
bơm hóa chất Argal
Bơm thùng phuy-bơm định lượng Cheonsei-Hàn Quốc
Bơm hút chân không Travaini
Bình tăng áp Varem-Italia
Đồng hồ đo dầu Piusi-Italia
Đồng hồ đo lưu lượng dầu aquametro
bơm trục vít ROTO