Tiếng Việt English

BƠM LY TÂM HIỆU SAER-Ý

 • Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 12
  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 12

  Đặc tính kỹ thuật

  - Lưu lượng tới: 575 m3/h

  - Cột áp max: 384mH20

  - Vật liệu vỏ bơm: Gang

  - Cánh, đĩa hướng dòng: Gang

  - Nhiệt độ chất bơm max: 35oC

  - Motor: (37-300)Kw, 3Pha 380V, IP68

  - Số vòng quay: 2900vòng/phút

  - Kích thước giếng: 12 inch

  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 12" hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 8” hiệu Saer-Italia
  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 8” hiệu Saer-Italia

  Đặc tính kỹ thuật

  - Lưu lượng tới: 228 m3/h

  - Cột áp max: 338mH20

  - Vật liệu vỏ bơm: Gang

  - Cánh, đĩa hướng dòng: Gang

  - Nhiệt độ chất bơm max: 35oC

  - Motor: (5,5-92)Kw, 3Pha 380V, IP68

  - Số vòng quay: 2900vòng/phút

  - Kích thước giếng: 8 inch

  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 8” hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 6
  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 6

  Đặc tính kỹ thuật

  - Lưu lượng tới: 90 m3/h

  - Cột áp max: 390mH20

  - Vật liệu vỏ bơm: Gang

  - Cánh, đĩa hướng dòng: Gang

  - Nhiệt độ chất bơm max: 35oC

  - Motor: (3-37)Kw, 3Pha 380V, IP68

  - Số vòng quay: 2900vòng/phút

  - Kích thước giếng: 6 inch

  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 6" hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 6
  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 6

  Đặc tính kỹ thuật

  - Lưu lượng tới: 48 m3/h

  - Cột áp max: 364mH20

  - Vật liệu vỏ bơm: Inox 304

  - Cánh, đĩa hướng dòng: Nhựa

  - Nhiệt độ chất bơm max: 35oC

  - Motor: (1,5-22)Kw, 3Pha 380V, IP68

  - Số vòng quay: 2900vòng/phút

  - Kích thước giếng: 6 inch

  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 6" hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 4
  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 4

  Đặc tính kỹ thuật

  - Dải lưu lượng: (0,8 - 25) m3/h

  - Cột áp: (12-314)mH20

  - Vật liệu vỏ bơm: Inox 304

  - Cánh, đĩa hướng dòng: Nhựa

  - Nhiệt độ chất bơm max: 35oC

  - Motor: (0,37-7,5)Kw, 3Pha 380V, IP68

  - Số vòng quay: 2900vòng/phút

  - Kích thước giếng: 4 inch

  Bơm ly tâm thả chìm giếng khoan loại 4" hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm tự mồi hiệu Saer-Italia
  Bơm ly tâm tự mồi hiệu Saer-Italia

  Đặc tính kỹ thuật

  - Dải lưu lượng: (0,6 – 9) m3/h

  - Cột áp: (18-92)mH20

  - Vật liệu đầu bơm: SS304 với M94, 97,99

  - Vật liệu đầu bơm: Gang với M50,60,70,80,300,400

  - Cánh bơm: Nhựa

  - Phớt cơ khí Ceramic/Carbon/NBR

  - Nhiệt độ chất bơm max: 70oC

  - Chất bơm: nước sạch

  - Motor: (0,37-2,2)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55

  - Số vòng quay: 2900 vòng/phút

  Bơm ly tâm tự mồi hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia
  Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia

  Đặc tính kỹ thuật

  - Dải lưu lượng: (3 – 210) m3/h

  - Cột áp: (3-63)mH20

  - Vật liệu đầu bơm: Gang

  - Cánh bơm bằng Gang cho: BP6D, 6E, 7,8,9A, 13,14,15,16,17

  - Cánh bằng Đồng cho: BP 3,3,5,6A,6B, 6C, 9C, 10,11,12

  - Phớt cơ khí Ceramic/Carbon/NBR

  - Nhiệt độ chất bơm max: 70oC

  - Chất bơm: nước sạch

  - Motor: (0,75-22)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55

  - Số vòng quay: 2900 vòng/phút

  Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm nằm ngang 2 tầng cánh hiệu Saer-Italia
  Bơm ly tâm nằm ngang 2 tầng cánh hiệu Saer-Italia

  Đặc tính kỹ thuật

  - Dải lưu lượng: (1 – 18) m3/h

  - Cột áp: (13-93)mH20

  - Vật liệu đầu bơm: Gang

  - Cánh bơm: Đồng

  - Phớt cơ khí Ceramic/Carbon/NBR

  - Nhiệt độ chất bơm max: 70oC

  - Chất bơm: nước sạch

  - Motor: (0,55-7,5)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55

  - Số vòng quay: 2900 vòng/phút

  Bơm ly tâm nằm ngang 2 tầng cánh hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia
  Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia

  Đặc tính kỹ thuật

  - Dải lưu lượng: (1,2 – 8) m3/h

  - Cột áp: (16-57)mH20

  - Vật liệu đầu bơm: Gang

  - Cánh bơm: Nhựa hoặc Đồng

  - Phớt cơ khí Ceramic/Carbon/NBR

  - Nhiệt độ chất bơm max: 70oC

  - Chất bơm: nước sạch

  - Motor: (0,37-2,2)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55

  - Số vòng quay: 2900 vòng/phút

  Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm nằm ngang đa tầng cánh hiệu Saer-Italia
  Bơm ly tâm nằm ngang đa tầng cánh hiệu Saer-Italia

  Đặc tính kỹ thuật

  - Lưu lượng tới: 230 m3/h

  - Cột áp tới: 403mH20

  - Vật liệu đầu bơm: Gang

  - Cánh bơm: Gang

  - Trục: SS431

  - Kiểu làm kín: Phớt cơ khí

  - Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 60oC

  - Nhiệt độ chất bơm tùy chọn: 120oC

  - Motor: (15-250)Kw, 3Pha 380V, IP55

  - Số vòng quay: 2900, 1450 vòng/phút

  - Kiểu bơm trục dời

  Bơm ly tâm nằm ngang đa tầng cánh hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia
  Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia

  Đặc tính kỹ thuật

  - Lưu lượng tới: 600 m3/h

  - Cột áp tới: 100mH20

  - Vật liệu đầu bơm: Gang

  - Cánh bơm: Gang hoặc Đồng

  - Phớt cơ khí Ceramic/Carbon/NBR

  - Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 60oC

  - Nhiệt độ chất bơm tùy chọn: 110oC

  - Motor: (0,75-160)Kw, 3Pha 380V, IP55

  - Số vòng quay: 2900, 1450 vòng/phút

  - Kiểu bơm trục dời

  Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia

 • Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia
  Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia

  Đặc tính kỹ thuật

  - Dải lưu lượng: (6 - 275) m3/h

  - Cột áp: (10-100)mH20

  - Vật liệu đầu bơm: Gang

  - Cánh bơm: Gang hoặc Đồng

  - Phớt cơ khí Ceramic/Carbon/NBR

  - Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 60oC

  - Nhiệt độ chất bơm tùy chọn: 110oC

  - Motor: (0,75-37)Kw, 3Pha 380V, IP55

  - Số vòng quay: 2900, 1450 vòng/phút

  - Kiểu bơm liền trục

  Bơm ly tâm nằm ngang 1 tầng cánh hiệu Saer-Italia

Sản phẩm bán chạy

Sản phẩm xem nhiều

Đối tác

bơm nước venz-Thái Lan
Bơm định lượng Pulsafeeder-Mỹ
bơm hóa chất Argal
Bơm thùng phuy-bơm định lượng Cheonsei-Hàn Quốc
Bơm hút chân không Travaini
Bình tăng áp Varem-Italia
Đồng hồ đo dầu Piusi-Italia
Đồng hồ đo lưu lượng dầu aquametro
bơm trục vít ROTO