0948134000
Văn phòng Hà Nội
0948134000
Văn phòng HCM
0968803899

Tư vấn sản phẩm

Tư vấn kỹ thuật

Máy sục khí

Máy sục khí là hệ thống vận hành dựa trên nguyên lý chân vịt đặt trong nước tầng giữa và khi vận hành sẽ hút không khí bên trên đưa vào vòng xoay của chân vịt đang quay để oxy dễ hòa tan vào nước

Máy sục khí có các đặc điểm sau:

- Cung cấp Oxy hòa tan nhanh

- Cung cấp Oxy tận đáy ao, tạo dòng chảy mạnh

- Phân hủy nhanh tạp chất, giải phóng nhanh khí độc

- Không phân tần nước 

- Tỷ lệ lưu chuyển oxy cao do nhờ những bọt khí nhỏ sử dụng trong công nghệ xử lý nước thải       

- Dùng trong ứng dụng trộn và khuấy cho hệ thống MLSS.

- Tiếng ồn thấp, chi phí nhỏ cho lắp đặt và bảo dưỡng.

Một số sản phẩm tiêu biểu máy sục khí mà VINATESCO đang cung cấp :