Điều khoản chung

Điều khoản chung

Bằng việc sử dụng thông tin được công bố chính thức trên website: https://vinapump.com/ là Qúy khách hàng đã đồng ý và cam kết tuân thủ theo những điều khoản sau:

1.  Điều khoản chung về nội dung trên Website

  • Toàn bộ nội dung ở trang web: https://vinapump.com/ của Vinatesco được bảo vệ bởi bản quyền.
  • Các danh mục và những thành phần khác trên website: https://vinapump.com/ chỉ được phép sao chép, tải về, in ra với điều kiện ghi đúng tên nguồn hoặc kèm logo của Vinatesco.
  • Cấm việc tái sử dụng, truyền tải, sửa đổi cho mục đích thương mại dù là từng phần hay toàn bộ khi chưa có sự đồng ý của Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nam bằng văn bản/ email chính thức.

2. Không chào đơn giá hàng hóa

Thông tin được công bố trên website: https://vinapump.com/ nhằm cung cấp tin tức, sự kiện, kiến thức, sản phẩm, công nghệ trong ngành bơm mang tính chất mô tả và khách quan.

3. Các trường hợp Công ty không cam kết

Mặc dù, đã tiến hành áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tính trung thực của các thông tin trên web nhưng Vinatesco không chịu trách nhiệm về độ chính xác và đầy đủ. Bởi mỗi nội dung mà chúng tôi đăng tải đều không thể hiện thái độ về chính trị, chính sách tôn giáo cùng hoạt động có liên quan.

4. Thay đổi Điều khoản chung

Chúng tôi có toàn quyền chỉnh sửa, bổ sung các chính sách và điều khoản chung trên đây vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Nhằm đáp ứng sự thay đổi trong pháp lý, yêu cầu kinh doanh, nhu cầu khách hàng và sản phẩm của công ty.