Sứ mệnh - Tầm nhìn

SỨ MỆNH

Vinatesco, giải pháp cho công nghiệp vận chuyển chất lỏng bằng chiếc máy bơm và hệ thống máy bơm. Chúng tôi cung cấp máy bơm và hệ thống máy bơm trên mức mong đợi cho khách hàng

TẦM NHÌN

Xây dựng Vinatesco trở thành nhà cung cấp máy bơm, hệ thống máy bơm dịch vụ số 1 Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Đối với khách hàng phải trung thực, uy tín, tận tâm phục vụ
  • Đối với đối tác phải thẳng thắn, thật thà
  • Đối với nhân viên phải trọng nghĩa, báo đáp
  • Đối với xã hội phải cảm thông chia sẻ