Dự án đã thực hiện

Địa chỉ: xã Nam Trung – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng & Vận tải Sông Hồng

Nhà thầu: Công ty CP Xây dựng & Vận tải Sông Hồng
Tổng giá trị: 482,000,000VNĐ (Bốn trăm tám mươi hai triệu đồng)

Thiết bị cung cấp:

• 06 bơm Ebara

• 03 bơm OBL

Facebook 8h - 17h
Zalo 8h - 17h
Gọi ngay
0948.134.000 8h - 17h
Home