Tiếng Việt English

BƠM LY TÂM HIỆU TRAVAINI

Bơm travaini là một trong những thương hiệu máy bơm công nghiệp nổi tiếng,  được các công ty lớn trong nhiều ngành công nghiệp lựa chọn cho thiết kế hoàn hảo, độ tin cậy lâu dài và hiệu suất cao. Bơm ly tâm hiệu Travaini đã được xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới .
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nam (Vinatesco) đã được Pompetravaini S.p.A lựa chọn là nhà phân phối độc quyền cho các loại bơm ly tâm mang thương hiệu Travaini tại thị trường Việt Nam.
 • BƠM DẦU TRUYỀN NHIỆT
  BƠM DẦU TRUYỀN NHIỆT


  BƠM DẦU TRUYỀN NHIỆT

  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm dầu truyền nhiệt dòng  TCD có Lưu lượng tới: 350 m3/h


  - Áp lực : 10 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Kín


  - Chất bơm : Dầu nóng nhiệt độ lên tới 320 độ C

  - Số vòng quay : 1450 rpm ; 2900  rpm

   

  - Xuất xứ : Italia


  BƠM DẦU TRUYỀN NHIỆT

 • DÒNG TMA
  DÒNG TMA

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TMA có Lưu lượng tới: 45 m3/h


  - Áp lực : 40 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Kín


  - Chất bơm : Chất lỏng không ăn mòn

  - Số vòng quay : 1450 rpm ; 2900  rpm

   

  - Xuất xứ : Italia


   

  DÒNG TMA

 • DÒNG TBAK
  DÒNG TBAK

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TBAK có Lưu lượng tới: 35 m3/h


  - Áp lực : 16 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Kín


  - Chất bơm : Chất lỏng không ăn mòn

  - Số vòng quay : 1450 rpm ; 2900  rpm

   

  - Xuất xứ : Italia


   

  DÒNG TBAK

 • DÒNG TBA
  DÒNG TBA

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TBA có Lưu lượng tới: 35 m3/h


  - Áp lực : 35 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Kín


  - Chất bơm : Chất lỏng không ăn mòn

  - Số vòng quay : 1450 rpm ; 2900  rpm

   

  - Xuất xứ : Italia


   

  DÒNG TBA

 • DÒNG TBK
  DÒNG TBK

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TBK có Lưu lượng tới: 35 m3/h


  - Áp lực : 16 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Kín


  - Chất bơm : Chất lỏng không ăn mòn

  - Số vòng quay : 1450 rpm ; 2900  rpm

   

  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TBK

 • DÒNG TBH
  DÒNG TBH

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TBH có Lưu lượng tới: 70 m3/h


  - Áp lực : 35 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Hở


  - Chất bơm : Chất lỏng không ăn mòn

  - Số vòng quay : 1450 rpm ; 2900  rpm

   

  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TBH

 • DÒNG TCK
  DÒNG TCK

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TCK có Lưu lượng tới: 300 m3/h


  - Áp lực : 16 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : kín


  - Chất bơm : Chất lỏng không ăn mòn

  - Số vòng quay : 1450 rpm ; 2900  rpm

   

  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TCK

 • DÒNG MEC
  DÒNG MEC

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng MEC có Lưu lượng tới: 2200 m3/h


  - Áp lực : 4 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Hở


  - Chất bơm : Chất lỏng có độ nhớt cao

  - Số vòng quay : 1450 rpm ; 2900  rpm

   

  - Xuất xứ : Italia


  DÒNG MEC

 • DÒNG TCN
  DÒNG TCN

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TCN có Lưu lượng tới: 1700 m3/h


  - Áp lực : 6 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Kín


  - Chất bơm : Chất lỏng có độ nhớt thấp

  - Động cơ : 92 ->180 Kw

  - Số vòng quay : 1450 rpm 

   

  - Xuất xứ : Italia


   

  DÒNG TCN

 • DÒNG TCH gr. 5
  DÒNG TCH gr. 5

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TCH gr. 5 có Lưu lượng tới: 2200 m3/h


  - Áp lực : 8 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Kín


  - Chất bơm : Chất lỏng sạch hoặc hơi đục

  - Số vòng quay : 1450 rpm ; 2900  rpm

   

  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TCH gr. 5

 • DÒNG TCS
  DÒNG TCS

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TCS có Lưu lượng tới: 540 m3/h


  - Áp lực : 4 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Mở


  - Chất bơm : chất lỏng có độ ăn mòn và có lẫn tạp chất

  - Công suất : 2,2 ->48 Kw

  - Số vòng quay : 1450 rpm

   

  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TCS

 • DÒNG MCU-CH
  DÒNG MCU-CH

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng MCU-CH có Lưu lượng tới: 1200 m3/h


  - Áp lực : 6 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Kín


  - Chất bơm : Nước sạch , nước hơi đục 


  - Số vòng quay : 1450 ; 2900 vòng / Phút

   

  - Xuất xứ : Italia


  DÒNG MCU-CH

 • DÒNG TCA
  DÒNG TCA

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TCA có Lưu lượng tới: 100m3/h


  - Áp lực : 10 bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Hở


  - Chất bơm : Chất lỏng có độ ăn mòn cao , Nước có chứa vật rắn 


  - Động cơ: 0,15 ->30 Kw

  - Số vòng quay : 1450 ; 2900 vòng / Phút

   

  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TCA

 • DÒNG TCTM
  DÒNG TCTM

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TCTM có Lưu lượng tới: 220m3/h


  - Áp lực : 7bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Hở


  - Chất bơm : Nước có chứa vật rắn , và chất lỏng có độ nhớt thấp


  - Động cơ: 0,75 ->22 Kw

  - Số vòng quay : 1450 ; 2900 vòng / Phút

   

  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TCTM

 • DÒNG TCT
  DÒNG TCT

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TCT có Lưu lượng tới: 250m3/h


  - Áp lực : 7bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : Hở


  - Chất bơm : Nước có chứa vật rắn , và chất lỏng có độ nhớt thấp


  - Động cơ: 0,15 ->42 Kw

  - Số vòng quay : 1450 ; 2900 vòng / Phút

   

  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TCT

 • DÒNG TCHM
  DÒNG TCHM

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TCHM có Lưu lượng tới: 500m3/h


  - Áp lực : 10bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : kín


  - Chất bơm : Nước sạch ; Nước vẩn đục nhẹ


  - Động cơ: 0,55 -> 30 Kw

  - Số vòng quay : 1450 ; 2900 vòng / Phút

   

  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TCHM

 • DÒNG TCH
  DÒNG TCH

  Bơm ly tâm Travaini-ý


  Đặc tính kỹ thuật


  - Bơm ly tâm  dòng TCH có Lưu lượng tới: 500m3/h


  - Áp lực : 15bar


  - Vật liệu: Gang,  Inox


  - Kiểu Cánh : kín


  - Chất bơm : Nước sạch ; Nước vẩn đục nhẹ


  - Số vòng quay : 1450 ; 2900 vòng / Phút

  - Động cơ: 0,55 ->132 Kw


  - Loại : Bơm ly tâm một tầng cánh


  - Xuất xứ : Italia

  DÒNG TCH

Sản phẩm bán chạy

Sản phẩm xem nhiều

Đối tác

bơm nước venz-Thái Lan
Bơm định lượng Pulsafeeder-Mỹ
bơm hóa chất Argal
Bơm thùng phuy-bơm định lượng Cheonsei-Hàn Quốc
Bơm hút chân không Travaini
Bình tăng áp Varem-Italia
Đồng hồ đo dầu Piusi-Italia
Đồng hồ đo lưu lượng dầu aquametro
bơm trục vít ROTO